Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

POLITIKA ZASEBNOSTI

1. UVODNO

Namen Politike varstva osebnih podatkov je seznanitev Naročnikov Uporabnikov ter drugih oseb z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja VEZOVIŠEK & Partnerji d.o.o. in Zavod za finančno opismenjevanje Finplac, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana ter pravicami Posameznikov na tem področju.
Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

1. kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
2. namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
3. posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
4. čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
5. pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
6. pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

Ta politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji spletnega mesta ​www.vezovisek.si,​ www.finplac.si, a​nini.financnirecepti.si,​ www.anavezovisek.si,​​ www.mojbudget.com,​​www.mojskrbnik.si in ​www.mojkredit.eu šteje za uporabnika, ter za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani.

Ta politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike. Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Upravljavec (ter ponudnik) spletnih strani je: ​VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana. ​Družba se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani ter storila vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami, saj je varovanje zasebnosti uporabnikov za nas zelo pomembno.

2. PRAVNA PODLAGA

V družbi VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o. ravnamo z osebnimi podatki skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno Uredbo GDPR in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov v družbi VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o., ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

3. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe ali pa na podlagi zakona.

Vsak uporabnik spletnega mesta www.vezovisek.si, ki na našem spletnem mestu opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi a​ktivno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov ​na podlagi posebnega obrazca, ki ga odda pred poslanim povpraševanjem/naročilom/prijavo na e-novice.

Ponudnik o uporabnikih naših spletnih strani zbira naslednje podatke:

 • Naročilo na e-novice: ime in e- naslov;
 • Spletna trgovina – nakup knjige: ime, priimek, naslov (kraj in poštna številka), telefon (mobilni / stacionarni), e-naslov, naziv podjetja (v kolikor želite račun na podjetje), zgodovina nakupov;
 • Obrazci za vprašanja / povpraševanje: ime, priimek, telefon, e-naslov;
 • Aplikacije mojportfolio, mojkredit, mojbudget: ime, priimek, naslov (kraj in poštna številka), telefon (mobilni / stacionarni), e-naslov, geslo v kodirani obliki, datum in čas registracije;
 • Morebitne druge podatke, ki jih uporabnik sam prostovoljno posreduje družbi.

Stranka oz. uporabnik spletnega mesta s klikom na gumb »Strinjam se s pogoji poslovanja« in s klikom na gumb »Strinjam se s politiko zasebnosti« potrjuje, da je bila pred registracijo pisno ustrezno seznanjena z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka (obseg in namen obdelave osebnih podatkov je prav tako naveden ob posameznem spletnem obrazcu na naših spletnih straneh) ter tudi tistih, ki jih upravljavec na temelju teh splošnih pogojev ter politike zasebnosti pridobiva v času, ko stranka opravlja transakcije nakupa blaga upravljavca in ki se nanašajo predvsem na naslednje okoliščine:

 • tipi nakupov (vrsta knjige, spletnega programa);
 • jezik, ki ga stranka uporablja,
 • lokacija stranke,
 • ali stranka uporablja pametni telefon, osebni računalnik, tablični računalnik ter operacijski sistem, ki ga stranka uporablja,
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu),
 • tip in verzija brskalnika, s katerim stranka dostopa do spletne strani.

Ponudnik obdeluje IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta.

Ponudnik na spletnem portalu uporablja »piškotke«, po katerih prepoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Zbrane podatke bo družba VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o. uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja ter za namene in obseg, za katere je stranka oz. uporabnik predhodno jasno seznanjena oz. poučena.

V primeru uporabe zbranih osebnih podatkov za namen marketinga oziroma oglaševanja z neposrednim kontaktiranjem stranke bo upravljavec oglasna sporočila jasno označil kot takšna ter stranki sporočil možnost in način odjave od prejemanja tovrstnih sporočil.

Družba VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Namen obdelave podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • za pošiljanje ponudbe na podlagi prejetega povpraševanja, telefonski kontakt ob naročilu blaga / storitev oz. sklenitvi kupoprodajne pogodbe, pošiljanje računov ter izvedbo kupoprodajne pogodbe;
 • vodenje evidence strank;
 • obveščanje o novostih oz. ponudbah družbe VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana;
 • občasno pošiljanje e-sporočil (v kolikor se posameznik prijavi na prejemanje naših e-sporočil) z vsebino, povezano s spletnim mestom ter akcijskimi ponudbami, obvestili, članki, aktualnimi dogodki in ugodnostmi, ki jih ponuja družba VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o.;
 • da vam dostavimo zahtevane naročene izdelke/informacije;
 • statistične, marketinške in druge analize ter raziskave v zvezi z uporabniki spletnega mesta, in sicer z namenom izboljšanja ponudbe ter storitev ponudnika;

Posredovanje podatkov

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

Podjetje lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:

 • osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer: priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
 • osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.
 • podatkov v primeru naročila izdelkov, ki jih ponuja ponudnik in posledično dostave – prenos vaših določenih podatkov se bo na podlagi vašega soglasja izvršil z zahtevami prevoznika – POŠTA SLOVENIJE d.d. in se bo nanašal na podatke nujne za dostavo blaga (številka naročila, ime in priimek, kontaktna številka in naslov za dostavo).

V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

Varstvo podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve. Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica.

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Splošno Uredbo GDPR.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik svoje podatke, ki mu jih je posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika v aplikacijah ponudnika ali je naročnik e-novic in še eno leto po prenehanju tega statusa oz. preklicu prijave na e-novice. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

4. PRAVICE UPORABNIKOV / STRANK PO SPLOšNI UREDBI GDPR

Kot uporabnik naših spletnih mest s​te tako seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam družba VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o.:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
 • posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR še sledeče pravice:

 • da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji,​kadar velja en od naslednjih primerov:
  • če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
  • če je obdelava nezakonita in vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;
 • da se vaši osebni podatki v naših zbirki popravijo (​VEZOVIŠEK & PARTNERJI je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • da se vaši osebni podatki izbrišejo (ter »Pozabijo«) -​ če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
  • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  • ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
  • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  • vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
  • vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov;
 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva -​ vložitve pritožbe;
 • da imate pravico do ​prenosljivosti osebnih podatkov (​velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano).

Uporabnik lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice iz točke 4. (zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov ipd.), po e-pošti na naslov info@vezovisek.si ali pisno na naslov VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba z VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o..

5. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri povpraševanju / prijavi na e-novice ali kasneje posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke.

Upravljavec spletnega mesta www.vezovisek.si vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.

PIŠKOTKI

Naša spletna stran www.vezovisek.si/ uporablja piškotke, na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

Kaj so piškotki?

Upravljavec »piškotkov« in spletnega mesta je družba ​VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.

Piškotki so datoteke, ki jih naše spletno mesto ustvarijo med obiskom ter se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta. Piškotki služijo za zagotavljanje sledljivosti in ko se naslednjič vrnete na stran preko istega brskalnika lahko le ta preveri, ali je piškotek prisoten, in uporabi podatke iz piškotka ter jih pošlje nazaj strani. Omogočajo nam, da prepoznamo ali nas je uporabnik že predhodno obiskal, in v nekaterih primerih temu lahko prilagodimo prikazano vsebino. Podatkov, zbranih s pomočjo lastnih piškotkov ne posredujemo tretjim osebam. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Shranjevanje piškotkov je v domeni izbranega brskalnika, ki ga uporabljate na računalniku, tako, da lahko sami shranjene piškotke po želji omejite ali izbrišete ali onemogočite s svojega računalnika.

Zakaj so piškotki potrebni?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev, saj je interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša.

Piškotki se uporabljajo:

 • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani,
 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske,
 • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi,
 • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave.

Vrste piškotkov in uporaba na naši spletni strani

Začasni ali sejni piškotki (session cookies) »živijo« od trenutka, ko odprete brskalnik, pa do trenutka, ko zaključite sejo in zaprete brskalnik. Odstranjeni so iz računalnika, ko zaprete vaš brskalnik.

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) ostanejo shranjeni, tudi po zaključku seje, v računalniku pa ostanejo cca. 6 mesecev. Spletna stran jih uporablja npr. za analiziranje obiskov na našem spletnem mestu, da lahko našo ponudbo še bolj izboljšamo.

Analitični piškotki Google Analytics: se uporabljajo za zbiranje informacij o tem, kako uporabljate našo spletno stran, sporočajo pa nam tudi število obiskovalcev na našem spletnem mestu. Te informacije, ki se zbirajo v anonimni obliki, so nam v pomoč pri izboljšavah uporabniškega vidika spletne strani.

Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb (ang. Targeting Cookies): Ti piškotki se uporabljajo za ponujanje vsebin, ki so interesante za vas glede na vaše interese. Ciljni piškotki so pogosto povezani s funkcionalnostjo spletne strani, ki jo omogoča druga organizacija (od tod tudi ime piškotki tretjih oseb) in so na spletno stran nameščeni z dovoljenjem upravljavca spletne strani. Uporabljajo se za omejevanje števila prikazov posameznega oglasa kot tudi za pomoč pri merjenju učinkovitosti oglaševalske kampanje (npr. zapomnijo si, da vaš obisk spletne strani in informacijo posredujejo ostalim organizacijam, običajno oglaševalskim organizacijam ali socialnim omrežjem preko vaših akcij kot so klik na gumb “Všeč mi je” (“Like”) ali “Objavi na Facebooku” (AddThis to Facebook) in podobno). Ciljni piškotki omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Uporabljamo naslednje piškotke:

Lastni piškotki
VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o.

Ime piškotkaTrajanjeGoogle Analytics
PHPSESSIDOb zaprtju brskalnikaSkrbi za pravilno delovanje spletne strani


Google Analytics

Ime piškotkaTrajanjeGoogle Analytics
__utma2 letiUporablja se za razlikovanje uporabnikov; Google Inc.
__utmb30 minUporablja se za določitev seje; Google Inc.
__utmcOb zaprtju brskalnikaUporablja se za določitev seje; Google Inc
__utmz6 mesecevUporablja se za ugotavljanje vira Obiskovalcev; Google Inc.
_mauuid10 letUporablja se za razlikovanje uporabnikov; Net-Results
__atuvc3 letaUporablja se za razlikovanje uporabnikov; AddThis

Podjetje VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana bo z vsemi podatki zbranimi na spletni strani razpolagalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), vaših osebnih podatkov pa ne bo prodajalo ali dajalo v najem tretjim osebam.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se lahko sami odločate. Piškotke lahko vedno v celoti / delno sprejmete ali zavrnete, odstranite oz. jih onemogočite. Piškotke si lahko ogledate in jih upravljate tukaj (povezava: chrome://settings/content/cookies), sledenju Google Analytics pa lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Za pomoč pri upravljanju piškotkov se lahko obrnete tudi na »pomoč uporabnikom« v vašem brskalniku.

Veljavnost Politike

Ta Politika je objavljena na naših spletnih straneh in začne veljati z 2. 4. 2019.

Pogoji poslovanja in uporaba spletnih strani Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja spletnih strani so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Spletne strani vezovisek.si, anavezovisek.si, anini.financnirecepti.si, mojbudget.si, mojkredit.eu upravlja VEZOVIŠEK & Partnerji d.o.o., ponudnik storitev e-poslovanja, v nadaljevanju ponudnik. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje navedenih spletnih strani, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Dostopnost informacij (povzetek zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

1. identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
2. kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
3. bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
4. dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
5. vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in ostale stroške,
6. način plačila in uveljavitve storitve
7. časovno veljavnost ponudbe
8. rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca reklamacija storitve
9. pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi kontaktnimi podatki.

Ponudba storitev

Zaradi narave naših storitev (ponudba materialnih in nematerialnih stvari na različnih lokacijah in v različnih oblikah) se dogodki na spletnih straneh pogosto ažurirajo in spreminjajo.

Načini plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

KNJIGE, TEčAJI IN DELAVNICE

 • preko nakazila UPN na TRR
 • plačilo preko Paypala
 • preko plačilnih kartic MasterCard, Visa

Ponudnik izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški.

Cene

Objavljene cene veljajo za vse stranke. Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pod zgoraj navedenimi pogoji. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh kupcu skušal ponuditi ustrezno cenovno rešitev, ki bo služila obojestranskemu zadovoljstvu.
Vstopnice za tečaje je potrebno plačati pred samim začetkom udeležbe.

Rezervacija mesta in nakup

Rezervacija mesta se opravi z izpolnitvijo prijavnice, ki se nahaja v posameznem zavihku spletnih stranih in so potrjene s prejetim plačilom.

S klikom na gumb »prijavi se« sledi izbor terminov za tečaj, ki se ga želite udeležiti.

Po izbranem produktu ali storitvi sledi vnos osebnih podatkov in podatkov za plačilo računa. Z oddano prijavnico na elektronski naslov prejmete sporočilo s podrobnejšimi podatki in predračun. S tem je vaše mesto rezervirano za 48 ur. V tem roku je za dokončno potrditev rezervacije potrebno opraviti tudi plačilo.

Pravica do odstopa od nakupa

Po nakupu je odstop nakupa možen samo v primeru pisne odpovedi ​najkasneje 1 teden pred pričetkom dogodka ali pa v primeru bolezni, za katero mora biti predloženo zdravniško potrdilo. V tem primeru je možno storitev nadomestiti v prihodnjih terminih, ali pa dobiti povrnjen denar.

Popusti in akcije

Ponudnik si pridrži pravico spreminjati ali odstraniti ponudbo tekočih akcij. V primeru, da je plačilo opravljeno preko plačilnega naloga UPN (TRR) in je akcija oz. promocija v tem času potekla oz. je bila odstranjena se ponudnik zavezuje, da bo upošteval akcijo oz. promocijo ob času, ko je bilo opravljeno plačilo.

Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov strank. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, lastne raziskave in analize in ostalo potrebno komunikacijo, prav tako bodo trajno varovane osebne slike tečajnikov. Izbrane slike tečajnikov bodo objavljene samo v primeru dogovora in pisnega soglasja tečajnika o njihovi objavi.

Komunikacija

Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko e-maila ali telefona posredovanega na prijavnem obrazcu samo za namene opominov, ali informacij o spremmebi podatkov tečajev. Stranka lahko ponudnika kontaktira prek e-maila info@vezovisek.si v času uradnih ur in sicer: od ponedeljka do petka med 09:00 in 16:00.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti storitev, število prostih mest in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil mesto na čakalni listi. Ob sprostitvi mest ali novih terminih bo kupec takoj obveščen. V primeru zapolnjenosti mest in že izvedenega plačila bo ponudnik kupcu lahko omogočil tudi preklic naročila ali zamenjavo rezervirane storitve.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Kupec se lahko v primeru težav na ponudnika lahko obrne prek elektronske pošte ali telefona. Postopek za oddajo pritožb je možen preko elektonske pošte ali pisno na naslov podjetja. Ponudnik se obvezuje, da se bo v roku petih delovnih dni odzval na pritožbo s predlogom poteka nadaljne obravnave postopka.

Ponudnik si prizadeva, da bo po svojih najboljših močeh potrudil, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Veljavnost Pogojev poslovanja

Dokument je objavljen na naših spletnih straneh in začne veljati z 2. 4. 2019.